Afryka Wschodnia

tragiczna sytuacja w związku z klęską głodu.

 

Chrześcijańska organizacja charytatywna World Vision alarmuje o konieczności natychmiastowej pomocy 25 mln ludzi, w tym 700 tys. dzieci, które stoją na krawędzi śmierci głodowej, we wschodnich częściach Afryki. Trwająca tam poważna susza powoduje pustynnienie terenu oraz śmierć bydła. W związku z niedożywieniem oraz korzystaniem z zanieczyszczonych źródeł wody, wyraźnie wzrosła zachorowalność na różne choroby i śmiertelność wśród miejscowej ludności.

 

Organizacja World Vision zwiększyła swoje wysiłki, aby  dotrzeć z niezbędną pomocą do ponad 2 mln osób w Kenii, Etiopii, Somalii i Sudanie Południowym. Równocześnie stara się dawać  dzieciom podstawową edukację także w obozach dla uchodźców.

 

Problem migracji to kwestia godności ludzkiej, szacunku do życia, które zawsze powinno być w centrum. „Nie przejmujemy się tym, że życie 20 milionów ludzi na kontynencie afrykańskim jest zagrożone, gdyż nie mają dostępu do jedzenia i wody, ale niepokoi nas to, że mogą przyjechać na Zachód” – zwrócił uwagę przewodniczący Włoskiego Czerwonego Krzyża.

 

Miedzynarodowa Caritas organizuje pomoc dla dzieci i starszych stojących na krawędzi śmierci głodowej.

 

Może trochę zainteresuję się tą sprawą... (www.vergessene-katastrophen.de)