Objawienia w Fatimie

POKUTUJCIE I MÓDLCIE SIĘ NA RÓŻAŃCU!

 

Prolog – rok 1916

 

Pierwsze objawienie (wiosną lub latem) Anioła Pokoju, który uczy dzieci modlitwy za wszystkich niewierzących w Boga.

Drugie objawienie (latem) przy studni: Anioł wzywa dzieci do składania ofiar ze swych codziennych cierpień.

Kilka tygodni poźniej Anioł objawia się po raz trzeci, ucząc małych wizjonerów modlitwy uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie i udzielając im Komunii Św.

 

Objawienia – rok 1917

 

Była wiosna 1917 r. Na wielu frontach toczyła się jeszcze I wojna światowa.

 

Tymczasem w Fatimie, w niewielkiej, nikomu nieznanej miejscowości w sercu Portugalii, w Cova da Iria („Dolina Pokoju”), 13 maja trojgu dzieciom ukazała się Matka Boża. Nikt wówczas nie mógł przypuszczać, że przesłanie od Pięknej Pani, które przekażą 10-letnia Łucja, 9-letni Franciszek i 7-letnia Hiacynta, poruszy cały świat, a o mających miejsce w czasie sześciu objawień wydarzeniach, a zwłaszcza o tzw. cudzie słońca z 17 października, będą wielokrotnie mówić nie tylko ludzie prości, ale i sami papieże. Ostatni raz Matka Boża objawiła się dzieciom 13 października 1917 r. Podała wówczas swoje imię: „Jestem Matka Boża Różańcowa”. Poleciła modlić się na Różańcu i wybudować w miejscu objawień kaplicę ku swojej czci. Prosiła dzieci: „Módlcie się w intencji zagrożonego świata, uciekajcie się do mojego Niepokalanego Serca, pokutujcie w intencji nawrócenia grzeszników”.

 

Prorocka misja Fatimy wciąż trwa.

 

Przebieg objawień w 1917 roku:

 

– 13 maja

Pierwsze objawienie Matki Bożej.

Maryja zapewnia, że przychodzi z Nieba i prosi dzieci by odmawiały Rożaniec, prosząc o pokoj dla świata.

 

– 13 czerwca

Drugie objawienie.

Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Rożańca. Maryja chce, by dzieci rozpowszechniały wśrod ludzi nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.

 

– 13 lipca

Trzecie objawienie połączone z wizją piekła i ukazaniem roli nabożeństwa do Niepokalanego Serca NMP.

Dzieci doznają tajemniczej wizji (trzeciej części tajemnicy fatimskiej), ktorej istota pozostanie ukryta aż do 2000 r.

Maryja zapewnia: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

 

– 13 sierpnia

Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora.

Maryja daje zgromadzonym pielgrzymom znak swego przybycia, jednak się nie ukazuje.

 

– 19 sierpnia

W Valinhos ma miejsce czwarte objawienie, w którym Matka Boża prosi o modlitwę rożańcową i złożenie ofiary wynagradzającej za grzeszników.

 

– 13 września

Piąte objawienie.

Maryja zapewnia, że Bóg jest zadowolony z modlitw i ofiar składanych przez dzieci.

 

– 13 października

Szóste objawienie.

Matka Najświętsza przedstawia się jako Matka Boża Rożańcowa.

Wzywa ludzi, by nie obrażali Boga, a na znak prawdziwości swych objawień na oczach blisko stutysięcznej rzeszy czyni cud, zwany „cudem słońca”.

 

Wołanie Matki

 

1. Maryja wzywa do osobistej pokuty i własnego nawrócenia

2. Maryja wzywa do zaangażowania się w walkę z diabłem, ktory chce „pożreć” Kościół i wielu ludzi wtrącić do piekła

3. Maryja wzywa do wytrwałej modlitwy (codzienny Rożaniec!) o uratowanie grzesznikow przed zgubą wieczną

4. Maryja wzywa do ofiarowania własnych cierpień i ofiar w ich intencji

5. Maryja wzywa do poświęcenia siebie i świata Jej Niepokalanemu Sercu

 

Jak odpowiem?

 

Dni Fatimskie w naszej Misji:

 

Maj – Heide – 13 maja, Różaniec Fatimski godz.17.30, Msza św. godz. 18.00,

Czerwiec – Rendsbuurg, - 17 czerwca, Różaniec Fatimski godz.14.30 Msza św. godz. 15.00

Lipiec – Elmshorn – 13 lipca, Msza św. godz. 18.00, Różaniec Fatimski godz.19.00

Sierpień – Itzehoe – 13 sierpnia, Różaniec Fatimski godz.11.00 Msza św. godz. 11.30

Wrzesień – Neumünster – 17 września, Msza św. godz. 15.00, Różaniec Fatimski godz.16.00

Październik – Pinneberg – 15 października, Różaniec Fatimski godz.8.30, Msza św. godz. 9.00