Adwent to ...

Adwent to radosny czas przygotowania na przyjście Pana.

 

Adwent rozpoczyna kolejny rok liturgiczny i obejmuje 4 kolejne niedziele począwszy od pierwszej niedzieli po uroczystości Chrystusa Króla, do Bożego Narodzenia. Przeżywając czas adwentu zechciejmy zwrócić naszą uwagę na praktyki religijne, które nas otwierają na przyjście Pana, na Boże Narodzenie

  • Wspólna modlitwa w adwencie
  • Rekolekcje Adwentowe
  • Spowiedź adwentowa
  • Dobre uczynki adwentowe

Adwent to oczekiwanie a nie świętowanie.

 

Duch Adwentu jest duchem nadziei i radosnego oczekiwania, ale nie świętowaniem z wyprzedzeniem. Jest to czas wielkiego oczekiwania na Chrystusa, oczekiwania na Boże Narodzenie, na Jego wejście do naszego codziennego życia.