Pielgrzymka autokarowa na Litwę

w polączeniu  z polskimi Sanktuariami.

Planowana jest od 30 maja do 5 czerwca 2019.

 

W programie między innymi:

 

LICHEŃ – ŚWIĘTA  LIPKA – TROKI – WILNO –  Góra Krzyży - KOWNO – STUDZIENICZNA – GIETRZWALD – TORUŃ

 

Szczegóły w następnym informatorze.

Koszt pielgrzymki ok. 460 Euro.

Zapisy z przedpłatą 200 €.

Zapraszam już teraz do udziału.


 

"Pan Tadeusz" - Inwokacja

 

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie

Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

 

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu

Iść za wrócone życie podziękować Bogu),

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,

A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.

                                                              

Adam Mickiewicz (1798 – 1855)