Cytaty z pamiętnika

Muszę sobie wyrobić silny charakter, wolę nieugiętą.
Będę uparty, tak uparty, jak byli święci.
Muszę dążyć do cząstki świętości, być dobrym chrześcijaninem.

Chcę posiadać wiarę św. Piotra, mądrość św. Pawła, ale serce muszę mieć św. Jana.
Serce czyste, niewinne. Muszę być kapłanem wedle serca Chrystusa.

Żarliwość o dusze to życie kapłana.

Boże, chcę być naprawdę kapłanem.