Zakończenie roku szkolnego

Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w naszej Misji:

 

Rendsburg          - 30.06.2018

Nemünster          - 08.07.2018

Elmshorn            - 08.07.2018

 

 


Parafialna Szkoła Sobotnia w Elmshorn

Beselerstrasse, Elmshorn

 

Nauka religii i języka polskiego - w każdą sobotę od godz. 9:30

Spotkania chórku dziecięcego – sobota godz. 9:00

 

 


Szkółka Sobotnia w Elmshorn

Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej w Elmshorn istnieje nieprzerwanie od 1996 roku.

 

Swoją działalność rozpoczęliśmy w atmosferze radości i optymizmu. Spełniło się wówczas marzenie wielu rodziców, którzy pragnęli posyłać dzieci na naukę języka polskiego i na religię w języku polskim. Ta życzliwa atmosfera towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Jesteśmy dumni z tego, że co roku przybywają nam nowe dzieci. Ich regularny udział w zajęciach pozwala po 17 latach na kontynuowanie naszej misji. Nasza szkoła daje uczniom poczucie dumy i radości z polskiego pochodzenia. Cieszymy się obserwując dzieci, które po trzech godzinach lekcyjnych opuszczają szkołę z życzliwym nastawieniem do Polski, wiary, kultury i tradycji. W naszej Szkółce Sobotniej dzieci nie tylko mówią po polsku, ale uczą się pierwszych polskich liter, czytają pierwsze wyrazy w języku ich rodziców. Podstawowym celem naszej dzialalności oprócz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną, rozwijania zainteresowania polską tradycją i kulturą jest nauka religii i umacnianie wiary w Boga.

 

Przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Staramy się, aby zdobyły one wiedzę, pogłębiły wiarę w Boga i były dobrze przygotowane do trudów codziennego życia. Trzeba wspomnieć, ze obecnie nad całością naszej szkoły czuwa proboszcz ks. mgr Jan Kurcap, któremu gorąco dziękujemy za wkład w jej rozwój.

 

Nasza szkoła to także doskonałe miejsce, gdzie rodzice mogą spotkać się przy kawie, nawiązać nowe znajomości i kontakty, wymienić się informacjami na różne tematy.Ważne jest, abyśmy rozmawiając, byli bliżej Boga i innych.

 

Wsparcie rodziców pomaga nam w realizacji naszej niełatwej misji. Niezwykle ważna jest panująca w domach życzliwa atmosfera wobec szkoły, świadomość potrzeby dobrej znajomości języka polskiego oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki temu szkoła spełnia efektywniej swoje zadania.

 

Niezapomnianych przeżyć dostarczają nam obchody różnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Co roku organizujemy spotkania wigilijne z udziałem kapłanów, nauczycieli, rodziców i uczniów, w czasie których dzielimy się opłatkiem, śpiewamy polskie kolędy. Poczucie bycia jedną wielką rodziną pogłębiają w nas także prawie co roku organizowane jasełka czy bal przebierańców w okresie karnawałowym.

 

Pragniemy, aby następne lata przyniosły wiele sukcesów, aby udało nam się wspólnie zrealizować szlachetne cele.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy tych , dla których ważny jest rozwój i dalsza dzialalność naszej szkółki. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

 

Anna Pustelnik


Parafialna Szkoła Sobotnia w Neumünster

Bahnhofstraße 35, Neumünster

 

 

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. w każdą niedzielę o godz. 14:00.

Nauka religii dla dzieci starszych w 2, 4 niedzielę miesiąca o godz. 14:00.


Parafialna Szkoła Sobotnia w Rendsburgu

Herrenstrasse 23, Rensburg

 

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. i nauka języka polskiego - na przemian co drugi poniedziałek od godz. 16:00 do 18:00.

Dom Parafialny przy Herrenstr. 23 (obok kościoła St. Martin)