Religia i język polski

Zapraszamy dzieci i młodzież na naukę religii i języka polskiego
przy PMK Neumünster - Itzehoe w Roku Pańskim 2018/2019

 

Wszystkie dzieci począwszy od pierwszej klasy szkolnej zapraszamy na zajęcia katechetyczne przy naszej Misji.

Przygotowanie do I Komunii trwa 2 lata.

 

Dzieci przystępujące w przyszłym roku do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, które zostały ochrzczone poza naszą Misją, muszą dostarczyć metrykę chrztu, wybraną z parafii gdzie ten sakrament przyjęły.

 

Lekcje języka polskiego z elementami ojczystej historii, geografii i kulturoznawstwa prowadzone są w Elmshorn i Rendsburgu, mamy tez nadzieję na utworzenie grupy nauki języka polskiego w Neumünster.

 

Niech nie zabraknie nam zapału do poznawania wiary i mowy ojców. Naród, który traci pamięć swej wiary i swego języka – traci życie. Serdecznie więc zachęcamy i zapraszamy kontynuujących naukę i nowych uczniów do udziału w zajęciach!


Zakończenie roku szkolnego

Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w naszej Misji:

 

Rendsburg          - 30.06.2018

Nemünster          - 08.07.2018

Elmshorn            - 08.07.2018


Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego z poświęceniem tornistrów i przyborów szkolnych w Misji.

 

Rendsburg – 08.09.2018

Elmshorn – 09.09.2018

Neumünster – 09.09.2018

 

Prośmy dzieci o przyniesienie tornistrów i przyborów szkolnych do kościoła.

 

Zapraszamy!!!


Parafialna Szkoła Sobotnia w Elmshorn

Beselerstrasse, Elmshorn

 

Nauka religii i języka polskiego - w każdą sobotę od godz. 9:30

Spotkania chórku dziecięcego – sobota godz. 9:00

 

Zapisy dzieci na katechezę przygotowującą do I Komunii św. i na naukę j. polskiego oraz pierwsze zajęcia w Elmshorn 25.08.2018 od godz. 9.30.

  


Szkółka Sobotnia w Elmshorn

Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej w Elmshorn istnieje nieprzerwanie od 1996 roku.

 

Swoją działalność rozpoczęliśmy w atmosferze radości i optymizmu. Spełniło się wówczas marzenie wielu rodziców, którzy pragnęli posyłać dzieci na naukę języka polskiego i na religię w języku polskim. Ta życzliwa atmosfera towarzyszy nam do dnia dzisiejszego. Jesteśmy dumni z tego, że co roku przybywają nam nowe dzieci. Ich regularny udział w zajęciach pozwala po 17 latach na kontynuowanie naszej misji. Nasza szkoła daje uczniom poczucie dumy i radości z polskiego pochodzenia. Cieszymy się obserwując dzieci, które po trzech godzinach lekcyjnych opuszczają szkołę z życzliwym nastawieniem do Polski, wiary, kultury i tradycji. W naszej Szkółce Sobotniej dzieci nie tylko mówią po polsku, ale uczą się pierwszych polskich liter, czytają pierwsze wyrazy w języku ich rodziców. Podstawowym celem naszej dzialalności oprócz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się polszczyzną, rozwijania zainteresowania polską tradycją i kulturą jest nauka religii i umacnianie wiary w Boga.

 

Przygotowujemy dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Staramy się, aby zdobyły one wiedzę, pogłębiły wiarę w Boga i były dobrze przygotowane do trudów codziennego życia. Trzeba wspomnieć, ze obecnie nad całością naszej szkoły czuwa proboszcz ks. mgr Jan Kurcap, któremu gorąco dziękujemy za wkład w jej rozwój.

 

Nasza szkoła to także doskonałe miejsce, gdzie rodzice mogą spotkać się przy kawie, nawiązać nowe znajomości i kontakty, wymienić się informacjami na różne tematy.Ważne jest, abyśmy rozmawiając, byli bliżej Boga i innych.

 

Wsparcie rodziców pomaga nam w realizacji naszej niełatwej misji. Niezwykle ważna jest panująca w domach życzliwa atmosfera wobec szkoły, świadomość potrzeby dobrej znajomości języka polskiego oraz pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki temu szkoła spełnia efektywniej swoje zadania.

 

Niezapomnianych przeżyć dostarczają nam obchody różnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Co roku organizujemy spotkania wigilijne z udziałem kapłanów, nauczycieli, rodziców i uczniów, w czasie których dzielimy się opłatkiem, śpiewamy polskie kolędy. Poczucie bycia jedną wielką rodziną pogłębiają w nas także prawie co roku organizowane jasełka czy bal przebierańców w okresie karnawałowym.

 

Pragniemy, aby następne lata przyniosły wiele sukcesów, aby udało nam się wspólnie zrealizować szlachetne cele.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy tych , dla których ważny jest rozwój i dalsza dzialalność naszej szkółki. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

 

Anna Pustelnik


Parafialna Szkoła Sobotnia w Neumünster

Bahnhofstraße 35, Neumünster

 

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. w każdą niedzielę o godz. 14:00.

Nauka religii dla dzieci starszych w 2, 4 niedzielę miesiąca o godz. 13:45.

 

Zapisy dzieci na katechezę i na naukę języka polskiego 02.09.2018 od godz.14:00.


Parafialna Szkoła Sobotnia w Rendsburgu

Herrenstrasse 23, Rensburg

 

Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. i j.pol - na przemian co drugi tydzień - poniedziałek  od godz. 16:00  do 18:00 w Domu Parafialnym przy Herrenstr. 23 (obok kościoła St. Martin).

 

Dzieci pokomunijne co drugą sobotę (wtedy kiedy jest Msza św.) o godz. 14:00.

 

Zapisy na katechezę dla dzieci starszych oraz pierwsza katecheza – 25.08.2018 o godz. 14:00.